ثبت انواع دامنه

برای اینکه وب سایت ما بر روی اینترنت قابل دسترسی باشد نیاز به ثبت دامنه برای وب سایت خود داریم دامنه ها پسوندهای مختلفی دارند پسوند دامنه ها مشخص کننده حوزه فعالیت وب سایت شما می باشد و به دو بخش تقسیم می شوند:

بخش عمومی(GTLD):حوزه عمومی یا Generic فعالیت وب سایت است و معمولا نوع سازمان را مشخص می کند و شامل پسوندهای (com,org,ac,net,sch,....) می باشد.

کد کشور(CCTLD):برای تعیین کشور یا حوزه جغرافیای استفاده می شود این پسوندها شامل دو حرف هستند مثلا ir,jp که مشخص کننده کشور ایران و ژاپن هستند.

در بعضی موارد این دو بخش با هم ترکیب می شوند و ابتدا بخش عمومی و سپس بخش cctld قرار می گیرید مثال:

www.mfa.gov.ir این دامنه مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

 www.aut.ac.ir این دامنه مربوط به دانشگاه امیر کبیر می باشد.

تعرفه ثبت دامنه